XVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Цени на билети (цените са без ДДС):
Участие – 800 лв.
Шофьор – 350 лв.
Придружител – 350 лв.
Публикация в „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering” – 200 лв.