Навигация

– 2021
– 2020
– 2019

Сборници 2021

1. Нормативни документи и пътна безопасност

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО И МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВАТА Ѝ (1-8)
прoф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, докторант, инж.Ралица Рашева

Свали от тук

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ В БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. ЗАЩО СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТЯ НЕ ОЗНАЧАВА СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА (9-17)
инж. Иван Табаков

Свали от тук

2. Зелена сделка и екология

SMOOTH INTEGRATION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INTO URBAN SPACE (18-26)
Anastasios Mouratidis

Свали от тук

THE HARMONIZATION OF THE NATIONAL AND LOCAL INTERESTS DURING PLANNING AND DESIGNING OF HIGHWAY CORRIDORS WITH A CASE STUDY (27-35)
Saša Milijić, Nebojša Stefanović, Nataša Danilović Hristić

Свали от тук

3. Инициативата ‘Три морета’

РЕГИОНАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (36-45)
Н. Цонков, К. Петров, Цв. Берберова-Вълчева

Свали от тук

РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКАСКАТА ПЪТНА ИНФРАТСРУКТУРА В КОНТЕКСТА НА ИНИЦИАТИВАТА „ТРИ МОРЕТА“ (46-55)
Инж. Десислава Паунова

Свали от тук

АНАЛИЗ НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПОЧВИ, МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСИПИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА АВТОМАГИСТРАЛИ И ПЪРВОКЛАСНИ ПЪТИЩА (56-63)
Инж. Десислава Паунова

Свали от тук

4. Геотехника и транспортни съоръжения

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НАТИСКОВИТЕ ЗОНИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА ВИАДУКТ РОТХОФ НА АВТОМАГИСТРАЛА А7, ГЕРМАНИЯ (64-70)
Пламен Василев

Свали от тук

ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА ПОД СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНДАМЕНТИ ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ (TAM) (71-77)
Докт. Мария Русева, Доц. Андрей Тоцев

Свали от тук

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА БЕЗБАЛАСТОВ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ СПРЯМО КОНВЕНЦИОНАЛЕН БАЛАСТОВ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ (78-87)
Цветан Благоев

Свали от тук

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ПРИ ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО НА МОСТОВЕ В БЪЛГАРИЯ (88-99)
Кирил Добрев

Свали от тук

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПО ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МОСТОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ (100-110)
Кирил Добрев

Свали от тук

Необходимост от осигуряване на свързаност между България и Румъния през река Дунав (100-110)
гл.ас д-р инж. Христо Грозданов

Свали от тук

Сборници 2020

AN ASSESSMENT OF THE DRIVERS AND BARRIERS TO BUILDING INFORMATION MODELLING FOR HIGHWAY SCHEMES (1-10)
Dr Robert Eadie, Mr Kyle Johnston

Свали от тук

ОПТИМИЗИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ВЗРИВНИ И ДИНАМИЧНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО (11-19)
проф. д-р Николай Жечев, инж. Хрисимир Христов, инж. Рафаил Рафаилов

Свали от тук

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ ЧРЕЗ КОРЕЛАЦИЯ ОТ SPT И CPT (20-28)
доц. Андрей Тоцев

Свали от тук

BASIC PRINCIPLES OF EARTHWORKS DESIGN AND EXECUTION IN BULGARIA ACCORDING THE STANDARD БДС EN 16907-1 (29-32)
Irena Sulay

Свали от тук

INVESTIGATION OF SPECIFIC SITES AND MATERIALS IN BULGARIA ACCORDING THE STANDARD БДС EN 16907-1 (33-35)
Irena Sulay

Свали от тук

ЕФЕКТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ (36-47)
докт. Вероника Гъркова

Свали от тук

EXISTING SITUATION OF TRANSPORT, INDUSTRIAL, TECHNOLOGICAL, AND ENERGY INFRASTRUCTURES AND NETWORKS IN BULGARIA (48-51)
Ivan Katsarov

Свали от тук

РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКЦИИ И ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА ПЪТНАТА ИНФСТАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ (52-67)
Проф. д-р Христина Николова

Свали от тук

FEASIBILITY STUDY BASED ON MULTI-CRITERIA ANALYSIS FOR LOCATION OF THIRD BRIDGE ACROSS THE DANUBE RIVER BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA (68-72)
Alexander Jiponov

Свали от тук

“ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ПО-ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГР. СТАРА ЗАГОРА“ (73-81)
Инж. Гергана Михайлова

Свали от тук

Въздействие на външните разходи от ПТП върху икономиката на България през 2019 (82-89)
Гл.ас.инж.д-р. Христо Грозданов

Свали от тук

СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА. ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (93-97)
Инж. Реджеп Топал

Свали от тук

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО (98-109)
Весела Филипова, Борис Йоцов

Свали от тук

ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ШУМОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И АНАЛИЗ НА ТЯХНОТО СЪСТОЯНИЕ (110-114)
Инж. Теодора Славчева-Семерджиева

Свали от тук

РЕВИЗИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МОСТОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ (115-120)
Кирил Добрев

Свали от тук

НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО ЛИ Е УПРАВЛЕНИЕТО НА МОСТОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ? (121-129)
Кирил Добрев

Свали от тук

Изпитване на пътни маркировки (130-144)
гл.ас д-р инж. Христо Грозданов

Свали от тук

Сборници 2019

1. Мисия безопасни пътища

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПЪТИЩАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ (1-10)
Проф. д-р Христина Николова, Докторант Дина Цоневска

Свали от тук

Изпитване на бои за пътни маркировки в лабораторни условия (11-24)
гл.ас д-р инж. Христо Грозданов

Свали от тук

ARSA – НОВ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА КРЪСТОВИЩА В ГРАДСКА СРЕДА (25-34)
д-р инж. Иван Кацаров

Свали от тук

2. Управление, финансиране и инвестиции в транспортната инфраструктура

Public Procurement in Transport Construction Focused on Quality and Innovation (35-38)
Pavol Kovacik

Свали от тук

Надграждане на Българската „ТОЛ система„ до „Интелигентна Транспортна Система„ (39-43)
д-р инж. Атанас Ташков

Свали от тук

Методи за оценка на външните разходи от пътнотранспортни произшествия (44-56)
Гл.ас.инж.д-р. Христо Грозданов

Свали от тук

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ (57-64)
Проф. д-р Христина Николова, ас. Вероника Гъркова

Свали от тук

ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В АСПЕКТА НА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО (65-73)
докт. Георги Грозев, доц. Весела Филипова

Свали от тук

3. Асфалт и асфалтови настилки

ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОНЦЕПЦИЯ НА АСФАЛТОВА СМЕС ЗА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ С ШЛАКА (74-82)
д-р инж. Лейла Шакър

Свали от тук

СРАВНЕНИЕ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА (83-91)
д-р инж. Весела Филипова, Борис Йоцов

Свали от тук

4. Съвременни технологии

BIM TECHNOLOGY AND APPLICATION IN CIVIL ENGINEERING (92-100)
Leon Leban, Matjaž Šajn, Petar Dragić

Свали от тук

5. Геология и геотехника

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГЕОЛОЖКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА СКЛОНОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТРАНСПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО (101-108)
д-р инж. Ивайло Иванов

Свали от тук

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТТ НА ПОЧВЕНИ АНКЕРИ (109-114)
доц. д-р инж. Андрей Тоцев

Свали от тук

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СВОБОДНАТА ДЪЛЖИНА НА ПОЧВЕНИ АНКЕРИ (115-121)
доц. д-р инж. Андрей Тоцев

Свали от тук

6. Поддържане, строителство и проектиране на транспортна инфраструктура

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ/ПОДХОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ ИЗБОРА НА ШУМОЗАЩИТА (122-129)
Инж. Теодора Славчева-Семерджиева

Свали от тук

ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ПРИ ИЗБОР НА СТАНДАРТНИ ШУМОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ (130-137)
Инж. Теодора Славчева-Семерджиева

Свали от тук

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ (138-144)
Момчил Якимов, Иван Якимов

Свали от тук

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ (145-154)
д-р инж. Ванина Кацарова

Свали от тук

НАДЛЪЖНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ ОТ СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ НАДЛЕЗИ С ИНТЕГРАЛНИ УСТОИ (155-159)
доц. д-р инж. Петър Николов

Свали от тук

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕТО КОНСТРУКТИВНИ И НЕКОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МОСТОВЕ (160-165)
доц. д-р инж. Петър Николов

Свали от тук

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕТО КОНСТРУКТИВНИ И НЕКОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МОСТОВЕ (166-171)
проф. д-р инж. Костадин Топуров, доц. д-р инж. Петър Николов

Свали от тук