Construction supervision


Carrying out construction supervision, we guarantee compliance with the highest global standards, using the capacity of our laboratories, designers and consultants.

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти в Община Божурище“

• „Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участъци от ул.“Липа“, “Българче“ , “Момина сълза“ и „Акация“ в с. Храбърско, Община Божурище“;

• “Основен ремонт на ул. „Черковна” в с. Хераково, Община Божурище”; • “Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участък от ул.“Христо Стефанов“, в с. Пожарево”;

• “Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участък от ул.“Христо Стефанов“, в с. Пожарево” ;

• “Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участъци от улици „Липа“, „Роса“, „Бреза“, „Христо Ботев“ с. Храбърско, община Божурище“ ;

• “Ремонт на ул. Васил Левски в с. Хераково, община Божурище ;

• “Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участък от ул.“Христо Стефанов“, в с. Пожарево- II етап, община Божурище” .“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Божурище

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проект на жилищна сграда

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„Галини – Н ЕООД“

Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Божурище

Инвеститорски контрол при „Изпълнение на СМР за обект Център за върхови постижения в Княжески дворец и помещения на института по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН““

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей“ при БАН