Road safety audit


The improvement of road safety is a priority with a society importance.

By applying the road safety management procedures we had identified some problems and omissions and we are seeking their resolving yet at the stages of planning, designing and initial operation of roads.

The Institute of transportation engineering is contractor under a number of road safety management procedures and is an active participant in the regulations creating process in the republic of Bulgaria.

Одит по пътна безопасност на обект “АМ “Хемус”, участък 10 от км 310+940 до км 327+260 и пътен възел “Буховци-Юг” (пресичане на път I-4 с път III-5102)”, на етап “преди въвеждане в експлоатация”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция “Пътна инфраструктура” – Областно пътно управление Шумен

Одит по пътна безопасност на обект “АМ “Хемус”, в участък от Ябланица до пътен възел “Боаза” от км 78+500 до км 87+800, на етап “начална експлоатация”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция “Пътна инфраструктура”

Одит по пътна безопасност на обект “Изграждане на АМ “Хемус” участък 6 от края на пътен възел на път III-303 до път I-5 включително пътен възел, участък: от км 190+771.67 = км 189+344 до км 223+426.75 = км 222+000″, на етап “технически проект”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция “Пътна инфраструктура”

Одит по пътна безопасност на обект “Изграждане на АМ “Хемус”, участък 9 от км 299+000 (след пътен възел на път II-49) до км 310+940″, на етап “технически проект”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция “Пътна инфраструктура”

Одит по пътна безопасност на обект “Мост над р. Дунав /Дунав мост/, Републикански път I-2 Русе – Разград от км 0+000 до км 1+057 – на етап “технически проект”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция “Пътна инфраструктура”

Одит по пътна безопасност на обект “Път I-5 Кърджали – Маказа от км 340+228 = 340+399 до км 342+639.41 = 342+813.45 – на етап “технически проект”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция Пътна Инфраструктура

Одит по пътна безопасност на обект “Реконструкция на общински път SZR 1190 “Стара Загора – Калояновец – Воденичарово в участъка от км 0+000 до км 6+400”, на етап “идеен проект”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Стара Загора

„Одит по пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Мост над р. Дунав /Дунав мост/, Републикански път І-2 Русе – Разград от км. 0+000 до км. 1+057 – на етап „технически проект“;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция Пътна Инфраструктура

Оценка на въздействието върху пътната безопасност на обект “Път I-7 “АМ “Тракия” – Лесово” в участъка от км 245+872 до км 322+545″

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция Пътна Инфраструктура

Одит по пътна безопасност на обект “Път III-507 “Кърджали – Мост – Манастир” участък от км 0+055 до км 26+106 на етап “начална експлоатация”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция “Пътна инфраструктура”

Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: „Път III-301 от км 0+000 до км 11+730“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОПУ Плевен

Целенасочена инспекция по пътна безопасност на обекти на територията на Община Габрово, както следва: ул. “Скобелевска”, ул. “Лазурна”, ул. “Орловска”, ул. “Капитан Дядо Никола” и бул. “Столетов” до кръстовище в квартал “Бичкиня” с обща дължина 5830,00 м.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Габрово

Целенасочена инспекция по пътна безопасност на обект “Участък от бул. “Хемус” от кръгово кръстовище при Шиваров мост до пресичане с бул. “Столетов” с обща дължина 2465,00 м.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Габрово

Оценка по пътна безопасност на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 0, от п.в. Даскалово при км 19+495 до п.в. Долна Диканя при км 37+098″

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция “Пътна инфраструктура”

Одит по пътна безопасност на обект „Рехабилитация на ул. „Черновръх“ – второстепенна улица – VI клас, гр. Трявна, общ. Трявна, с обща дължина 185,46 м., на етап „начална експлоатация“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Трявна