Одит по пътна безопасност


Подобряването на пътната безопасност е приоритет с обществено значение.

Посредством прилагането на процедурите за управление на пътната безопасност, констатираме проблеми и пропуски, и търсим тяхното решение още в етапите на планиране, проектиране и начална експлоатация на пътищата.

Институт по транспортна инфраструктура е изпълнител на редица процедури за управление на пътна безопасност и активен участник в нормотворческия процес в Р. България.

Одит по пътна безопасност на обект „АМ „Хемус“, участък 10 от км 310+940 до км 327+260 и пътен възел „Буховци-Юг“ (пресичане на път I-4 с път III-5102)“, на етап „преди въвеждане в експлоатация“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление Шумен

Одит по пътна безопасност на обект „АМ „Хемус“, в участък от Ябланица до пътен възел „Боаза“ от км 78+500 до км 87+800, на етап „начална експлоатация“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция „Пътна инфраструктура“

Одит по пътна безопасност на обект „Изграждане на АМ „Хемус“ участък 6 от края на пътен възел на път III-303 до път I-5 включително пътен възел, участък: от км 190+771.67 = км 189+344 до км 223+426.75 = км 222+000″, на етап „технически проект“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция „Пътна инфраструктура“

Одит по пътна безопасност на обект „Изграждане на АМ „Хемус“, участък 9 от км 299+000 (след пътен възел на път II-49) до км 310+940″, на етап „технически проект“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция „Пътна инфраструктура“

Одит по пътна безопасност на обект „Мост над р. Дунав /Дунав мост/, Републикански път I-2 Русе – Разград от км 0+000 до км 1+057 – на етап „технически проект“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция „Пътна инфраструктура“

Одит по пътна безопасност на обект „Път I-5 Кърджали – Маказа от км 340+228 = 340+399 до км 342+639.41 = 342+813.45 – на етап „технически проект“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция Пътна Инфраструктура

Одит по пътна безопасност на обект „Реконструкция на общински път SZR 1190 „Стара Загора – Калояновец – Воденичарово в участъка от км 0+000 до км 6+400“, на етап „идеен проект“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Стара Загора

„Одит по пътна безопасност на обекти от републиканската пътна мрежа, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Мост над р. Дунав /Дунав мост/, Републикански път І-2 Русе – Разград от км. 0+000 до км. 1+057 – на етап „технически проект“;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция Пътна Инфраструктура

Оценка на въздействието върху пътната безопасност на обект „Път I-7 „АМ „Тракия“ – Лесово“ в участъка от км 245+872 до км 322+545″

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция Пътна Инфраструктура

Одит по пътна безопасност на обект „Път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир“ участък от км 0+055 до км 26+106 на етап „начална експлоатация“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция „Пътна инфраструктура“

Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: „Път III-301 от км 0+000 до км 11+730“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОПУ Плевен

Целенасочена инспекция по пътна безопасност на обекти на територията на Община Габрово, както следва: ул. „Скобелевска“, ул. „Лазурна“, ул. „Орловска“, ул. „Капитан Дядо Никола“ и бул. „Столетов“ до кръстовище в квартал „Бичкиня“ с обща дължина 5830,00 м.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Габрово

Целенасочена инспекция по пътна безопасност на обект „Участък от бул. „Хемус“ от кръгово кръстовище при Шиваров мост до пресичане с бул. „Столетов“ с обща дължина 2465,00 м.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Габрово

Оценка по пътна безопасност на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 0, от п.в. Даскалово при км 19+495 до п.в. Долна Диканя при км 37+098″

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Агенция „Пътна инфраструктура“

Одит по пътна безопасност на обект „Рехабилитация на ул. „Черновръх“ – второстепенна улица – VI клас, гр. Трявна, общ. Трявна, с обща дължина 185,46 м., на етап „начална експлоатация“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Трявна