СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


Извършвайки строителен надзор ние гарантираме спазването на най – високи световни стандарти, използвайки капацитета на нашите лаборатории, проектанти и консултанти.

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти в Община Божурище“

• „Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участъци от ул.“Липа“, “Българче“ , “Момина сълза“ и „Акация“ в с. Храбърско, Община Божурище“;

• “Основен ремонт на ул. „Черковна” в с. Хераково, Община Божурище”; • “Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участък от ул.“Христо Стефанов“, в с. Пожарево”;

• “Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участък от ул.“Христо Стефанов“, в с. Пожарево” ;

• “Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участъци от улици „Липа“, „Роса“, „Бреза“, „Христо Ботев“ с. Храбърско, община Божурище“ ;

• “Ремонт на ул. Васил Левски в с. Хераково, община Божурище ;

• “Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на участък от ул.“Христо Стефанов“, в с. Пожарево- II етап, община Божурище” .“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Божурище

Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проект на жилищна сграда

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„Галини – Н ЕООД“

Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Божурище

Инвеститорски контрол при „Изпълнение на СМР за обект Център за върхови постижения в Княжески дворец и помещения на института по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН““

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей“ при БАН