За нас

В Институт по транспортна инфраструктура поставяме качеството на първо място.

Вярваме, че внедрявайки последните постижения на науката и активно участвайки в научните процеси, ще допринесем за изграждането и управлението на качествена, устойчива, безопасна, икономически ефективна и екологична транспортна инфраструктура в полза на ползвателите/потребителите.

За да постигнем целите си, придържайки се към нашите ценности, Институт по транспортна инфраструктура стана първата научна организация в сектор строителство в България. Така успяваме да бъдем част от процесите в научната сфера и да прилагаме научното знание в бизнесите си.

Уникалната симбиоза между практика и наука ни позволява да гледаме смело напред и успешно да реализираме проекти и идеи в големи мащаби. Иновациите, екологията, икономическата ефективност и търсенето на знанието са нашата пътеводна светлина, която неизменно се следва от нашия екип.

НАШАТА МИСИЯ

Да използваме науката и иновациите за развитие, устойчивост и просперитет на обществото

НАШАТА ВИЗИЯ

Да създаваме най – иновативните, зелени и ориентирани към ползвателя решения в транспортната инфраструктура

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Вяра в хората, партньорство, визионерство, доверие