ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Защо ние?

НАШАТА МИСИЯ

Да използваме науката и иновациите за развитие, устойчивост и просперитет на обществото

НАШАТА ВИЗИЯ

Да създаваме най – иновативните, зелени и ориентирани към ползвателя решения в транспортната инфраструктура

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Вяра в хората, партньорство, визионерство, доверие

Клиенти и сътрудници